Myt 5: ”Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa”

Inom ekonomisk teori är utbuds- och efterfrågemodellen grundläggande. Om man ökar utbudet förflyttas utbudskurvan åt höger och man får ett nytt lägre jämviktspris. När man talar om regeringens och MP:s arbetskraftsinvandringsreform vill regeringspartierna inte låtsas om detta faktum. I sammanhanget är migrationsminister Tobias Billströms debattartikel med rubriken “Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa” intressant.

Man hävdar hårdnackat följande ståndpunkter:

– Det stämmer inte att arbetskraftsinvandrarna konkurrerar med de arbetslösa.

– Lönerna som ges till arbetskraftsinvandrare är i nivå med kollektivavtalens föreskrifter.

– Det finns inga studier som visar på lönedumpning.

– Arbetskraftsinvandringsreformen behövs för att kunna fylla luckorna på arbetsmarknaden.

Vad gäller det första påståendet som även är rubriken till detta inlägg så räcker det med att hänvisa till arbetsförmedlingen som den 7 december ifjol kom med en prognos om utvecklingen på arbetsmarknaden under 2012 och 2013. Där kan man bl a läsa följande:

Högre arbetslöshet nästa år

Arbetslösheten för helåret 2011 beräknas nu till i genomsnitt 7,6 procent, jämfört med 8,4 procent 2010. Därefter väntas en uppgång, som på årsbasis dock begränsas av ett betydande negativt överhäng från 2011. För 2012 förutses arbetslösheten därmed öka till 7,9 procent, för att sedan växa till 8,4 procent 2013. Antalsmässigt innebär detta 409 000 arbetslösa år 2010, 373 000 år 2011, 390 000 år 2012 och 420 000 år 2013. Bakom denna negativa utveckling ligger en undan för undan krympande efterfrågan på arbetskraft i den vikande konjunkturen, vilket nu börjar visa sig i bland annat färre övergångar från Arbetsförmedlingen till arbete och ett stigande antal varsel om uppsägning. Till detta kommer ett fortsatt ökande utbud av arbetskraft till följd av invandring, något som ytterligare skärper konkurrensen om de allt färre jobböppningar som uppstår.

Som framgår av det fetstilta konstaterar arbetsförmedlingen att invandringen av arbetskraft gör det svårare för arbetslösa att finna ett jobb. Detta borde vara en självklarhet men vi har en regeringen som märkligt nog påstår motsatsen. Redan här kan vi alltså ge migrationsministern tummen ned för sitt påstående.

Vad gäller avfärdandet av påståenden om lönedumpning och krav om lönevillkor som följer kollektivavtalen kan följande konstateras. Det har aldrig skett någon kontroll huruvida den lön som står på pappret som skickas till migrationsverket verkligen är samma lön som ges till arbetskraftsinvandraren. Samtidigt är inte löner i nivå med kollektivavtalens nivåer tillräckligt för att undvika lönedumpning eftersom spannet inom kollektivavtalen är stort. Om man har en strikt selektiv arbetskraftsinvandring vilket är det traditionellt sett vanliga så väl i Sverige som i andra länder så undviker man stor del av denna problematik eftersom man då enbart ökar utbudet på arbetskraft som det finns ett stort behov av.

Vad gäller behovet av generell arbetskraftsinvandring kan följande konstateras. I år väntas närmare 400 000 människor vara arbetslösa. Under 2011 invandrade 14 722 arbetskraftsinvandrare från länder utanför EES. Topplistan över yrkesgrupper samt fördelningen över yrkesområden var följande:

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fisk 2821
Dataspecialister 2795
Storhushålls- och restaurangpersonal 1323
Städare m.fl 798
Köks- och restaurangbiträden 796
Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 630
Slaktare, bagare, konditorer m.fl 386
Byggnads- och anläggningsarbetare 362
Ingenjörer och tekniker 338
Växtodlare inom jordbruk och trädgård 286

 

 

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 536
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller mots 1117
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 4052
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 4784
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 1322
Kontors- och kundservicearbete 244
Ledningsarbete 375
Militärt arbete 2
Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m 253
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 2037

Man kan sammanfatta detta med att bara omkring 30 % av arbetskraftsinvandrarna är högutbildade. Man borde rimligtvis inte behöva ha en så kraftig arbetskraftsinvandring när vi har närmare 400 000 människor utan jobb i Sverige. Man kan med fog misstänka att många av de här jobben i och för sig aldrig hade tillsatts om det inte varit för arbetskraftsinvandringsreformen. Man hade förmodligen inte hittat någon som varit beredd att arbeta med usla villkor till en lön som kraftigt understiger vad man kan förvänta sig på den svenska arbetsmarknaden. Även detta är en form av lönedumpning och även om det på kort sikt inte driver ned lönerna för den inhemska arbetskraften skapar det en låglönemarknad med företag som är beroende av billig arbetskraft för att kunna existera.

 

 

Länktips:

Arbetsförmedlingens prognos inför 2012 och 2013

”Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa”

Migrationsverket skärper villkoren för arbetskraftsinvandring

Skepsis mot nya regler för städföretag

Migrationsverket: Lagen måste ändras

Efterhandskontroller nyckeln till fungerande arbetskraftsinvandring

Skärpt kontroll av högriskbranscher bra, men räcker inte

Beviljade arbetstillstånd 2011 – Work permits granted 2011.pdf

”Migrationsverkets kontroller av arbetskraftsinvandringen har hittills varit ett stort skämt. Och de ska knappast vara ett skämt – regeringen har inte beställt ett skämt.”