Myt 4 ”Det är en myt att barn inte får lov att sjunga nationalsången och att skolavslutningar inte får hållas i kyrkan”

Denna gång passar vi på att fästa lite uppmärksamhet vid påståendet på regeringens egen mytsida om att det är en myt att nationalsången inte får sjungas och att skolavslutningar inte får lov att hållas i kyrkan. Det handlar således även på regeringens egen hemsida om myt nummer 4. Först och främst är det viktigt att påpeka att oavsett vad som står i lagtexter och riktlinjer från myndigheter så är det intressanta i slutändan vad som blir resultatet. Regeringen menar att eftersom läroplanen inte, i alla sammanhang, förbjuder arrangerande av skolavslutningar i kyrkan så bevisar man att påståenden om annat är att betrakta som mytbildning. Detta är enligt oss ett märkligt ställningstagande av flera skäl.

Dels så har vi många problem i det svenska samhället trots att det finns lagar och regler som syftar till att undvika dessa problem. Med samma logik skulle man kunna påstå att det är en myt att bilar kör mot rött, att äldre blir utsatta för vanvård och att skolorna inte agerar mot mobbing. I detta fall så är varken lagstiftning eller riktlinjerna från skolverket särskilt tydliga vilket är huvudproblemet. Budskapet man vill förmedla är dock tydligt. Att hålla skolavslutningen i kyrkan är riskabelt och det är mycket man måste tänka på för att inte bryta mot lagen.

Samtidigt kan vi konstatera att det som regeringen skriver om att det är tillåtet för en skola att hålla en skolavslutning i kyrkan är sant. Vad de inte skriver om är problematiken som skolorna upplever och att många skolor bara under det senaste året upphört med att fira avslutningen i skolan just med hänvisning till lagen. Enligt läroplanen är det ett krav på skolan att skolavslutningen ska vara helt fri från religiösa inslag. Det är inte svårt att förstå att rektorer och personal är rädda för att en skolavslutning i kyrkan ska riskera att bryta mot detta krav. Vilka psalmer är tillåtna att sjunga? Vad får prästen lov att säga och hur säkra kan man vara på att en präst inte slänger in ett, må hända helt oskyldigt, men ändå skarpt förbjudet välsignande?

För faktum är att skolinspektionen vid ett flertal fall kritiserat skolor som hållit avslutningar i kyrkorna. Man har kritiserat så väl saker som sagts av präster så som enskilda psalmer. ”Stilla natt” är exempel på en traditionell psalm som skolor kritiserats för att ha sjungit på skolavslutningarna. Skolverket och skolinspektionen har också ansträngt sig för att klargöra det juridiska läget men frågan är hur klart det egentligen blir för skolorna.

”En skola som väljer att ha skolavslutning i kyrkan riskerar att vissa elever utestängs från gemenskapen vid ett tillfälle som av många elever uppfattas som viktigt och betydelsefullt.”

Så inleds avsnittet på skolinspektionens hemsida om vad som gäller för en skola som vill ha sin skolavslutning i kyrkan. Efter att många, så väl förskolor som grundskolor, valde att ställa in adventsfirandet julen 2011 så färdigställde skolverket en ny vägledning. Man hade tidigare varit tydliga med att det kan vara tillåtet att ha skolavslutningen i kyrkan eftersom avslutningen inte är att betrakta som undervisning men ett adventsfirande i kyrkan är så klart ingen skolavslutning. Skolverket klargör i denna vägledning visserligen att skolorna inte behöver ställa in sina traditionella adventsfiranden men tonen i så väl denna vägledning som i alla andra är tydlig. Det kan visserligen eventuellt vara tillåtet så länge man följer alla tydliga och mindre tydliga villkor samtidigt som man säkerställer att prästen inte säger något som kan tolkas som religiöst. När man i vägledningen skriver följande är det inte svårt att förstå att skolorna drar sig för att fira traditioner i kyrkan:

 

”Det är också möjligt att ha till exempel en adventssamling för att uppmärksamma traditionen med advent, beroende på hur den genomförs. ”

 

”Det är heller inget som hindrar att en adventssamling hålls i en kyrka och därmed kan även en präst finnas närvarande under förutsättning att prästen inte förmedlar ett religiöst budskap enligt ovan. ”

 

”Det kan också vara möjligt att sjunga en enstaka psalm om denna kan sägas vara tydligt förknippad med traditionen, det vill säga att jämföra med att ”Den blomstertid nu kommer” sjungs vid en skolavslutning. ”

 

Det är inte svårt att tolka det som att skolverket förklarar för skolorna att de gör bäst i att lägga ned alla traditionella firanden i kyrkan såvida man inte har tid och ork att noga planera alla kyrkliga aktiviteter tillsammans med en duktig jurist som kan bedöma vilka psalmer som man får och inte får sjunga och vilka formuleringen prästen får och inte får använda.

Regeringens och kristdemokraternas Göran Hägglund har även han i media gått ut och föreslagit förändrad lagstiftning för att traditionen med skolavslutningar i kyrkan inte ska försvinna. Frågan är om man från regeringens sida menar att även socialminister Göran Hägglund ägnar sig åt mytbildning?

Se länkar nedan för olika exempel som tydligt visar att det fullkomligt haglar av exempel på skolor som flyttat avslutningen från kyrkan med hänvisning till lagen. Det är ett faktum att tusentals skolelever de senaste åren inte fått fira sin skolavslutning i kyrkan så som många av deras äldre kamrater och syskon tidigare fått. Detta är en verklighet som regeringen inte vill kännas vid.

Med företeelsen att skolor säger nej till t ex sjungande av nationalsången och bärandet Sverigekläder så ligger det till på ett annat vis. Här kan grunden till problemet inte på något vis hänföras till lagtexter eller myndigheter utan här handlar det mer om ett ideologiskt ställningstagande. Man associerar flaggor, nationalsånger, kläder med Sverigevänliga budskap och dylikt med fientlighet mot andra människor. Att man förbjuder sjungande av nationalsången är numera ganska ovanligt men det händer fortfarande. Att utmåla alla de människor som upplevt detta som mytbildare är så klart fel och här ägnar sig regeringen själva åt att sprida myter. Regeringspartierna har precis som andra makthavare ett ansvar för att det blivit fult att visa att man tycker om Sverige och är stolt över att vara svensk.

Genom att utmåla dessa företeelser, och många andra, som myter vill regeringen påskina att byggandet av ett mångkulturellt samhället inte bär med sig något pris. Ett tidigare inlägg handlade om att vi inte behöver betala något pris rent ekonomiskt. Nu menar regeringen att vi inte behöver ge upp våra traditioner. Vi menar att det är uppenbart att regeringen inte är trovärdiga. Bland läsvärda länkar här nedan har vi hämtat en liten del av allt vi hittat i media om skolavslutningar i kyrkor.

 

Läsvärda länkar:

 

”Myterna som inte är några myter”

Göran Hägglund om behovet av ny lagstiftning på Aftonbladet Debatt

Skolinspejktionens informationssida om skolavslutningar i kyrkor

Skolverkets vägledning till skolorna

Elever sjöng stilla natt – skola kritiseras av skolinspektionen

Inte okej att sjunga stilla natt i kyrkan

Hägglund: Lagstifta om skolavslutningar

”Ett tolerant land klarar avslutningar i kyrkan”

Ingen avslutning i kyrkan för Hedeskolan

Traditionen med skolavslutning i kyrkan bryts

Ingen skolavslutning i kyrkan

Föräldrar fixar kyrkoavslutning

Skolor ratar nationelsången

Fick inte sjunga nationalsången

”Kriget mot våra traditioner”

Förbud mot religion oroar

Det är inte skolan som sagt nej till kyrkan

Helga natt ett mysterium

Hårda regler när skolor ska ha avslutning i kyrkan

Ingen skolavslutning i Harlösa kyrka

”Skolverket prioriterar fel”

”Lucia och jul blir meningslösa utan sin historia”

”Kyrkan ordnar skolavslutning”

”Elevprotest mot kyrkfri avslutning”

”Otydlighet kring skolors adventsfirande i kyrkor”

Blev årets skolavslutning den sista i Mönsterås kyrka

”Kyrkan vill ha dialog om skolavslutningar”