Myt 2 “Kanada är ett föregångsland på invandringsområdet”

Det har blivit populärt, främst bland borgerliga debattörer, att hänvisa till Kanada när man diskuterar invandring. Man vill då göra gällande att Kanada är ett fantastiskt exempel på ett land som kombinerat massinvandring och mångkultur med fungerande integrationspolitik och låg arbetslöshet bland invandrare. Vad debattörerna brukar undvika att nämna är att invandringen till Kanada skiljer sig markant åt från invandringen till Sverige samt att även Kanada har problem med en ökande segregation i samhället.

Invandringen till Kanada ska utgå från kanadensiska behov. Man har på förhand satt upp målet om att 65 % av invandringen ska vara ekonomiskt motiverad utifrån ett nationellt intresse.

Invandringen till Kanada fördelade sig enligt följande år 2010:

Anhöriginvandrare: 21,5 %

Ekonomiska migranter (kvalificerad arbetskraft, investerare, entrepenörer): 66,6 %

Flyktingar: 8,8 %

Övriga: 3,2 %

Kanada använder sig av ett poängsystem för att välja ut arbetskraftsinvandrare. Högutbildade går före lågutbildade och utbildade inom vissa sektorer går före andra. I Sverige har vi ingenting som liknar detta utan arbetskraftsinvandringen till Sverige är närmast oreglerad i jämförelse. I Kanada har man även en annan syn på medborgarskapet där man för att beviljas medborgarskap måste genomgå så väl språktest som ett kunskapstest med frågor om det kanadensiska samhället. Även om detta bidragit till att sysselsättningen är betydligt högre bland invandrarna i Kanada än i Sverige så beror det i grunden på att fler invandrare är högutbildade och redan kan språket vid ankomsten (att man talar engelska i Kanada minskar språkproblematiken betänkligt). Bland asylinvandrarna är arbetslösheten betydligt högre än bland den övriga befolkningen även efter tio år i landet.

En annan mytbildning, som även regeringen sprider på hemsida, är att det skulle vara givet att invandringen är till stor ekonomisk nytta för Kanada. Detta ifrågasätts i flera kanadensiska studier. I en studie från tankesmedjan Fraser Institute som kan liknas vid svenska Timbro visar det sig att Kanada har en kostnad på mellan 16-23 miljarder kanadensiska dollar per år till följd av sin invandringspolitik. Det är i svenska pengar mellan 100-150 miljarder årligen och då är invandrares intäkter medräknade  Den största anledningen är att invandrarna inte tjänar lika mycket som den genomsnittliga kanadensaren, betalar inte lika mycket i skatt, och nyttjar i stort samma typ av välfärd. I rapporten talar man knappt om arbetslöshet, det stora problemet i Kanada är att man trots att invandrarna jobbar ändå inte får det att gå runt.

Rapportförfattarnas slutsatser är att invandringen till Kanada måste bli än mer selektiv och att nivån på invandringen i ökad utsträckning måste styras av kanadensiska behov. Man förordar också ännu hårdare krav för att få medborgarskap.

Samtidigt som den borgerliga regeringen här i Sverige enbart ser integrationen som en jobbfråga så menar vi att det är viktigt att även se till sammanhållningen i samhället. Kanada är långt ifrån problemfritt på detta område. I en artikel i den Torontobaserade tidningen Globe and Mail från den 8 februari 2007 redogör man för att antalet etniska enklaver har ökat dramatiskt i Kanada från sex stycken 1981 till 254 stycken 2001. Man skriver vidare:

“In a landmark study this year, University of Toronto sociologist Jeffrey Reitz and co-author Rupa Banerjee concluded that the offspring of visible minority immigrants integrate at a slower rate than the children of white immigrants. They are less likely to identify as “Canadian” and report more incidents of discrimination. In Canada, there are disturbing signs of cracks in the mosaic. While many newcomers disappear willingly into ethnic silos, some Canadians are starting to reject diversity”

I kanadensisk press kan man hitta nyheter som visar på att även Kanada lider av samma typ av problem som andra länder som kombinerat kraftig invandring med en mångkulturalistisk samhällsordning. I Montreal har det förekommit upplopp och bilbränder orsakade av ungdomsgäng. Inom den islamistiska miljön sker rekrytering till terrornätverk. Antisemitismen har ökat och precis som i Sverige har samhället tvingats erbjuda riktade bidrag till judiska församlingars säkerhetsarbete. Gängvåldet har ökat i omfattning i Kanada och polisen har fått allt svårare att hantera den organiserade brottsligheten.

Uppdatering 13:33 16 januari (slutklämmen som kom bort):

Det är naturligtvis svårt att med några få raders text lägga ut hela texten om Kanadas invandringspolitik. Vi kan dock konstatera att förutsättningarna i Kanada för att hantera invandringen skiljer sig kraftigt åt från Sverige. Ska man framhålla Kanada som ett föregångsland måste man även betänka de hårdare medborgarskapsreglerna, den hårt reglerade arbetskraftsinvandringen och den mer begränsade asylinvandringen. Men även med dessa åtgärder och en förenklad språkproblematik så visar Kanada att man inte kommer ifrån att kraftig invandring leder till ett splittrat samhälle med de sociala problem som följer med det.

 

Länktips:

SVD: “Nonsens om nybyggarlandet”

“Kyrkans Tidning och Kanadas invandring”

Kanada vs Sverige i invandring

“Den kanadensiska modellen översatt till svenska förhållanden”

“Regeringen fortsätter odla myten om framgångsrika Kanada”

Immigration costs Canada billions

Immigration and the Canadian Welfare State 2011

Facts and Figures 2010: Immigration Overview – Permanent and Temporary Residents

Montreal Nort Riot (youtube)

Montreal riot reveals ethnic divide

Immigration system hurts more than helps, study finds

Christmas tree banned from courthouse lobby

Wikipedia: Gang in Canada