”Det är inte den svenska regeringens uppgift att recensera vilka åsikter som är sanning eller myt baserat enbart på ideologiska förtecken.”

- Ur Jimmie Åkessons anmälan till konstitutionsutskottet 20 december 2011 med anledning av lanseringen av kampanjhemsidan regeringen.se/tolerans

Myt 6 “Det pågår ingen massinvandring till Sverige”

På regeringens kampanjhemsida skriver man att det är direkt felaktigt att påstå att det pågår en massinvandring till Sverige. Regeringen kallar det “Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.” Som argument mot detta lyfter man att endast (!) 15 procent av befolkningen är född i ett annat land. Vidare menar man att den största invandrargruppen är hemvändande svenskar.

För att avgöra om dagens invandringsnivå kan definieras som massinvandring, dvs. en pågående invandring av ett stort antal personer, bör man ställa antalet ankommande invandrare i relation till storleken på landets befolkning samt vilken förändring av demografin som sker genom invandringen. Invandringen kan också ställas i förhållande till hur den historiskt har sett ut samt hur omfattande den är i likartade länder.

Till en början kan vi konstatera att mellan åren 2002 till 2011 har det invandrat 849 093 personer till Sverige. Invandringen i den omfattningen har bidragit till att andelen med utländsk bakgrund i befolkningen har ökat från 16% till knappt 20% sedan år 2005. Det är en ökning med över en halv procentenhet per år. Om ökningen skulle fortsätta i samma takt innebär det att personer med utländsk bakgrund kommer att utgöra nästan 40% av befolkningen om fyra årtionden. En sådan stor och snabb befolkningsförändring har aldrig tidigare skett i Sverige.

Läs mer

Myt 5: ”Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa”

Inom ekonomisk teori är utbuds- och efterfrågemodellen grundläggande. Om man ökar utbudet förflyttas utbudskurvan åt höger och man får ett nytt lägre jämviktspris. När man talar om regeringens och MP:s arbetskraftsinvandringsreform vill regeringspartierna inte låtsas om detta faktum. I sammanhanget är migrationsminister Tobias Billströms debattartikel med rubriken “Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa” intressant.

Läs mer

Myt 4 ”Det är en myt att barn inte får lov att sjunga nationalsången och att skolavslutningar inte får hållas i kyrkan”

Denna gång passar vi på att fästa lite uppmärksamhet vid påståendet på regeringens egen mytsida om att det är en myt att nationalsången inte får sjungas och att skolavslutningar inte får lov att hållas i kyrkan. Det handlar således även på regeringens egen hemsida om myt nummer 4. Först och främst är det viktigt att påpeka att oavsett vad som står i lagtexter och riktlinjer från myndigheter så är det intressanta i slutändan vad som blir resultatet. Regeringen menar att eftersom läroplanen inte, i alla sammanhang, förbjuder arrangerande av skolavslutningar i kyrkan så bevisar man att påståenden om annat är att betrakta som mytbildning. Detta är enligt oss ett märkligt ställningstagande av flera skäl.

Läs mer

Myt 3 “Arbetskraftsinvandring krävs för att rädda välfärden”

I debatten brukar det med hjälp av några få argument ofta framföras att Sverige behöver en kraftig arbetskraftsinvandring för att rädda framtidens välfärd. Argumenten brukar utgå från att den svenska befolkningen blir äldre och fler personer krävs för att fylla luckorna på arbetsmarknaden som uppstår i samband med pensionsavgångarna. Vi ska försöka bena ut hur det verkligen ligger till med den saken.

Läs mer

Myt 2 “Kanada är ett föregångsland på invandringsområdet”

Det har blivit populärt, främst bland borgerliga debattörer, att hänvisa till Kanada när man diskuterar invandring. Man vill då göra gällande att Kanada är ett fantastiskt exempel på ett land som kombinerat massinvandring och mångkultur med fungerande integrationspolitik och låg arbetslöshet bland invandrare. Vad debattörerna brukar undvika att nämna är att invandringen till Kanada skiljer sig markant åt från invandringen till Sverige samt att även Kanada har problem med en ökande segregation i samhället.

Läs mer

Myt 1 ”Det är en myt att invandringen kostar pengar för samhället”

Som första myt att bemöta väljer vi att fokusera på det som regeringen på sin kampanjhemsida väljer att kalla för ”Myt 9: Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år”. Som motivering till varför detta är en myt lyfter regeringen fram att det inte finns tillräckligt många studier om invandringens påverkan på de offentliga finanserna för att säga något om saken. Man för vidare fram att eftersom Sverige för tillfället går bättre ekonomiskt än andra länder så kan man dra slutsatsen att invandringen varit lönsam för Sverige. Denna argumentation är djupt ohederlig.

Läs mer